Pau-Brasil והחיבור לעיצוב בר קיימא

בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה משמעותית במודעות לבעיות אקולוגיות ומכאן נוצר פיתוח בר קיימא, אשר שואף לשמר את הקיים, לצמצם את נזקי הזיהום, חותר לשימוש באנרגיות חלופיות.
פיתוח בר-קיימא מהווה דרך יצירתית לניצול משאבים במטרה לענות על צורכי האנוש מבלי לפגוע בסביבה, כך שצרכים אלה ייענו לא רק בהווה, אלא גם בעתיד.
Pau-Brasil מקיימת את הקשר ההדוק בין עיצוב בר קיימא ליצירה ברזילאית אותנטית.
הפריטים שמוצגים בגלריית העיצוב עשויים מחומרים ממוחזרים תוך שימוש בטכניקות מסורתיות עתיקות, חומר הגלם העיקרי הוא עץ הפרובה הנדיר והמרהיב ביופיו, שפורק מחוות בברזיל והופך בגלריה למגוון רהיטים ופריטי עיצוב מרשימים שעל אף חזותם העכשווית שומרים על המרקם המקורי של העץ ועל הגוונים שליוו אותו במהלך הזמן, אבולוציה מעניינת שמדגישה את הקשר בין אז להיום.
ערכם של העיצובים בגלריה נמדד הן בחזותם הייחודית והן בתרומה שלהם לכדור הארץ, לסביבה ולחברה.